Tippen barnehage åpnet dørene sine for første gang i 1988 og er en av de første privateide barnehagene. I dag er vi en flott nærmiljø-barnehage på Herøya med et engasjert og faglig kompetent personale.

Vi er en privat og foreldredrevet barnehage med ca 56 barn mellom 1–6 år, fordelt på 4 avdelinger. Vi har engasjerte foreldre, et godt faglig miljø og en ressurssterk personalgruppe.

Tippens visjon: «Vi er alle ulike, men sammen er vi unike».

Alle barna skal møtes som individer, og det skal gis rom for ulike forutsetninger og erfaringer. Barna har ulike personligheter og de skal lære seg å sette pris på mangfoldet hos seg selv og andre. Det er flott at alle er ulike, og at vi alle har ulike utfordringer, styrker og svakheter. Sammen blir vi unike og dyrker det positive i hverandre.

Våre verdier er trygghet, livsmestring og undring.

Disse verdiene er kjernen i Tippen barnehage og noe vi jobber med kontinuerlig. Vi mener at et godt og trygt barnehagemiljø er vesentlig for å fremme barnas trivsel, læring og utvikling.

Trygghet

Det å kunne føle seg trygg er grunnleggende for barns fungering, utvikling og vekst. Barn har behov for nære relasjoner som føles trygt, for å kunne utforske omverden, lære nye ting og skaffe seg nye erfaringer.

Livsmestring

Livsmestring i barnehagen handler først og fremst om å bidra til at barna utvikler et positivt selvbilde gjennom mestringsopplevelser. Barn opplever mestring ved at voksne støtter de når de prøver å klare ting selv, og ved at de får utfordringer som passer alder og modning.

Undring

Barn i alle aldre er nysgjerrige og interesserte i å finne ut av det meste. De er som små forskere, som skal undersøke alt som kommer på deres vei med gnist og iver. Men for at deres undring skal kunne bringe dem videre i utvikling deres, er det viktig at de får utforske sin verden sammen med voksne som er engasjerte og som kan dele den kunnskapen de har slik at de kan forstå mer og mer.

Les mer om årsplanen vår her og om hvordan man søker om barnehageplass her.

Måltider i Tippen

Vi vektlegger et sunt og variert tilbud av mat og i Tippen barnehage tilbyr vi matservering hver dag. Det vil si at barna kan spise 2 måltider hver dag i barnehagen. I gjennomsnitt serverer vi 2 varmmåltider per uke og i tillegg til måltidene får barna melk og frukt.

Prisen for dette er kr. 400,- pr. mnd.

Vi følger nasjonale retningslinjer og anbefalinger for mat og måltider i barnehagen. For å lese mer om dette kan du klikke her. Vi henter også inspirasjon til både mat og fysisk aktivitet fra mange ulike nettsteder, blant annet https://mhfa.no.

Ferier

Fra 2022 må alle barn i Tippen ha fire ukers ferie i løpet av barnehageåret. Minst tre uker må tas ut sammenhengende mellom uke 26 t.o.m. uke 31.

For barn som skal begynne på skolen eller bytte barnehage må ferien være ferdig avviklet innen 1. august.