Barnehagen tilbyr disse plass-størrelsene til følgende priser pr 1.1.2023:

  • 100% 3.000,-
  • 50%  1.655,-

Kostpenger kommer i tillegg, og utgjør 400 kroner for 100% plass.

Det gis 30% søskenmoderasjon for barn nummer 2, og 100% for barn nummer 3 og flere (gjelder fra 01.08.2023). Søskenmoderasjon blir gitt til det yngste barnet. Det kan søkes om redusert betaling for familier med lav inntekt (brutto årsinntekt som er lavere enn 550 000,-).

Vi følger Porsgrunn kommune sine satser, og det må tas hensyn til prisjusteringer.

Søk barnehageplass

Steg 1

Klikk her for å åpne Porsgrunn Kommune sitt søknadsskjema. Denne søkeportalen gjelder fra 15.1.2021.
Ved å klikke på denne linken, kommer du til innloggingssiden i foresattportalen. Du logger deg inn med elektronisk ID via ID-porten.
Visma

I foresattportalen har du mulighet til å velge enten bokmål, nynorsk eller engelsk som språk.

Steg 2

Søknad om barnehageplass består av følgende trinn, hvor dere som foresatte må legge inn informasjon:

  1. Opplysninger om barnet
  2. Kontaktopplysninger om foresatte
  3. Velg barnehage, eks Tippen barnehage
  4. Andre opplysninger
  5. Kontrollskjema

Steg 3

Søknaden sendes elektronisk, direkte fra foresattportalen, til Visma Flyt Barnehages administrasjonsløsning for kommunens opptaksmyndighet. Når søknaden er sendt, vil du motta en bekreftelse på den e-postadressen du har oppgitt i søknaden.

Søke redusert plassbetaling

Visma Flyt Barnehage