Gul avdeling har 18 plasser fra 2-6 år og 4 ansatte. Vi er opptatt av at barna opplever forutsigbarhet og trygghet i sin hverdag. Barna blir sett og ivaretatt av tydelige, varme og tilstedeværende voksne. Vi bruker ros og oppmuntring som et av de viktigste verktøyene i utviklingen av barnas sosiale og emosjonelle kompetanse. Barna får medvirke, bruke seg selv og utforske i en spennende barnehagehverdag.

Vi kan kontaktes direkte på telefonnummer 902 59 760

Tina Vik Westlund Pedagogisk leder

Tina

Pedagogisk leder

Tina har vært ansatt siden 2012. Utdannet barnehagelærer. Tilleggsutdanning i spesialpedagogikk og veiledning.

My Linh Be Tran barnehagelærer

Linh

Barnehagelærer

Linh har vært ansatt siden 2019. Utdannet barnehagelærer.

Vibeke Brattberg Assistent

Vibeke

Assistent

Vibeke har vært ansatt siden 2008. Tilleggsutdanning: Kompetanseheving for assistenter, på høyskolen i Telemark.

    Per Gunvald Ruud Tveten Assistent

    Per-Gunvald

    Assistent

    Per har vært ansatt siden 2011.