Trygghet er kjerneverdien vår, og det er gjennom trygghet at alle opplever å utvikle seg.

Trygghet er kjerneverdien vår, og det er gjennom trygghet at alle opplever å utvikle seg.

En barndom som er preget av livsglede kan bidra til å oppnå livsmestring.

En barndom som er preget av livsglede kan bidra til å oppnå livsmestring.

Vi vil tilby barna et miljø som stimulerer deres trang til undring

Vi vil tilby barna et miljø som stimulerer deres trang til undring

Bilde2

Fakta om Tippen barnehage

Plasser
Barnehageåret 2023/2024; 56 barn fordelt på 4 avdelinger. 2 avdelinger for barn opp til 2 år og 2 avdelinger for barn fra 2 – 6 år.

Våre ansatte
Vi er 16 ansatte i ulik type stillinger og størrelse på stillinger. Vi har styrer, pedagoger, fagarbeidere og assistenter.

Vår visjon
Vi er alle ulike, men sammen er vi unike

Våre verdier
Trygghet, livsmestring og undring.

Satsingsområder
SPRÅK og TIDLIG INNSATS

Om oss

Tippen barnehage åpnet dørene sine for første gang i 1988 og er en av de første privateide barnehagene. I dag er vi en flott nærmiljø-barnehage på Herøya med et engasjert og faglig kompetent personale.

Vi er en privat og foreldredrevet barnehage med 56 plasser hvor antallet barn varierer utfra antall søkere over og under 3 år. Vi har 4 avdelinger, 2 småbarnsavdeling og 2 storebarnsavdeling. Vi har engasjerte foreldre, et godt faglig miljø og en ressurssterk personalgruppe.

Våre verdier er trygghet, livsmestring og undring. Disse verdiene er kjernen i Tippen barnehage og noe vi jobber med kontinuerlig. Vi mener at et godt og trygt barnehagemiljø er vesentlig for å fremme barnas trivsel, læring og utvikling.

2019 har barnehagen gjennomgått en renovering, og vi er veldig fornøyde med en oppgradert barnehage med lyse farger og nytt interiør.

Vi ønsker velkommen til vår fine barnehage!

Les mer om årsplanen vår her og om hvordan man søker om barnehageplass her.