TIPPEN BARNEHAGE

Fjordgata 20,

3936 PORSGRUNN

Daglig leder

Linn Blomstadli Watle

Tlf: 35 51 26 31

Mobil: 902 32 438

Epost: leder@tippen.no

Direkte nummer til avdelingen

Rød avdeling:

Blå avdeling: 902 91 833

Gul avdeling: 902 59 760

Grønn avdeling: 903 60 359