Trygghet er kjerneverdien vår, og det er gjennom trygghet at alle opplever å utvikle seg.

Trygghet er kjerneverdien vår, og det er gjennom trygghet at alle opplever å utvikle seg.

En barndom som er preget av livsglede kan bidra til å oppnå livsmestring.

En barndom som er preget av livsglede kan bidra til å oppnå livsmestring.

Vi vil tilby barna et miljø som stimulerer deres trang til undring

Vi vil tilby barna et miljø som stimulerer deres trang til undring

 

,

Slide 1:

Trygghet er kjerneverdien vår, og det er gjennom trygghet at alle opplever å utvikle seg.

 

Slide 2:

En barndom som er preget av livsglede kan bidra til å oppnå livsmestring.

 

Slide 3:

Vi vil tilby barna et miljø som stimulerer deres trang til undring.

Fakta om Tippen barnehage

Plasser
Barnehageåret 2022/2023; 47 barn fordelt på 3 avdelinger. Blå avdeling for barn fra 1-2 år. Gul og grønn avdeling for barn fra 2-6 år.

Våre ansatte
14 ansatte i ulik type stillinger. Vi har blant annet 1 styrer, 6 pedagoger, tillegg til assistenter/fagarbeidere.

Våre verdier
Trygghet, livsmestring og undring.

Satsingsområder
SPRÅK og TIDLIG INNSATS

Om oss

Tippen barnehage åpnet dørene sine for første gang i 1988 og er en av de første privateide barnehagene. I dag er vi en flott nærmiljø-barnehage på Herøya med et engasjert og faglig kompetent personale.

Vi er en privat og foreldredrevet barnehage med ca 60 barn mellom 1–6 år, fordelt på 4 avdelinger. Vi har engasjerte foreldre, et godt faglig miljø og en ressurssterk personalgruppe. Kokken vår Lene baker ferskt brød til oss og serverer varmmat 3 dager i uken.

Våre verdier er trygghet, livsmestring og undring. Disse verdiene er kjernen i Tippen barnehage og noe vi jobber med kontinuerlig. Vi mener at et godt og trygt barnehagemiljø er vesentlig for å fremme barnas trivsel, læring og utvikling.

Vi er veldig glad i vår flotte barnehage med lyse farger og oppgradert interiør.

Vi ønsker velkommen til å vår fine barnehage!

Les mer om årsplanen vår her og om hvordan man søker om barnehageplass her.